Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning - en uppföljning och utvärdering

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR2

Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning – en uppföljning och utvärdering

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-13-3

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2017/18:2

Förord

Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 17 maj 2016 att inrätta en uppföljnings- och utvärderingsgrupp med uppgift att genomföra utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete. Uppföljnings- och utvärderingsgruppen beslutade den 8 december 2016 att göra en uppföljning och utvärdering av vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning. Unga med funktionsnedsättning hargenerelltsettsärskildasvårigheterattetablerasigpåarbetsmarknaden.Det är därför angeläget att följa upp och utvärdera gruppens ställning på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens insatser på området. Resultatet av detta arbete
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.