Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om idrott och fysisk aktivitet i skolan - ett sätt att stärka inlärning och hälsa

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR11

Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om idrott och fysisk aktivitet i skolan – ett sätt att stärka inlärning och hälsa

ISSN
1653-0942

978-91-87541-19-3
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2014/15:11

Förord

Utbildningsutskottet kallade den 7 april 2015 till en öppen utfrågning i riksdagen om idrott och fysisk aktivitet i skolan – ett sätt att stärka inlärning och hälsa. Till utfrågningen inbjöds myndigheter, forskare och idrottslärare för att ge sin syn på frågeställningen. I det följande redovisas programmet och en utskrift av den stenografiska uppteckningen som gjordes vid utfrågningen.

Stockholm i maj 2015

Lena Hallengren (S)

Cecilia Nordling

Utbildningsutskottets ordförande

Kanslichef

3

2014/15:11

Program för offentlig utfrågning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.