Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om idrott och fysisk aktivitet i skolan - ett sätt att stärka inlärning och hälsa

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR11

Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om idrott och fysisk aktivitet i skolan – ett sätt att stärka inlärning och hälsa

ISSN
1653-0942

978-91-87541-19-3
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2014/15:11

Förord

Utbildningsutskottet kallade den 7 april 2015 till en öppen utfrågning i riksdagen om idrott och fysisk aktivitet i skolan – ett sätt att stärka inlärning och hälsa. Till utfrågningen inbjöds myndigheter, forskare och idrottslärare för att ge sin syn på frågeställningen. I det följande redovisas programmet och en utskrift av den stenografiska uppteckningen som gjordes vid utfrågningen.

Stockholm i maj 2015

Lena Hallengren (S)

Cecilia Nordling

Utbildningsutskottets ordförande

Kanslichef

3

2014/15:11

Program för offentlig utfrågning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida