Uppföljning av nyanländas etablering - arbetsmarknadsstatus med särskilt fokus på kvinnorna

Rapport från riksdagen 2021/22:RFR7

Uppföljning av nyanländas etablering – arbetsmarknadsstatus med särskilt fokus på kvinnorna

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-044-0

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2022

2020/21:RFR7

Förord

Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 6 februari 2020 att göra en förstudie om nyanlända invandrares etablering med särskilt fokus på nyanlända kvinnor, efter förslag från utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp. Efter genomförd förstudie och på förslag av utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp beslutade utskottet den 12 maj 2020 att inriktningen på uppföljningen skulle vara nyanlända invandrares arbetssituation efter avslutat etableringsprogram och att ett tydligt jämställdhetsperspektiv skulle genomsyra uppföljningen.

Underlaget till rapporten har tagits fram av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.