Uppföljning av kvittningsregeln för nystartade företag (2006/07:RFR8)

Rapport från riksdagen 2006/07:RFR8

Uppföljning av kvittningsregeln för nystartade företag

ISSN
1651-6885

ISBN
978-91-88398-89-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2007

Förord

Skatteutskottet bestämde sig hösten 2005 för att undersöka hur den särskilda skatteregel som ger möjlighet till att kvitta underskott i en nystartad enskild näringsverksamhet mot löneinkomster fungerar i praktiken. Enligt denna regel får den som startar en ny näringsverksamhet, under fem år fr.o.m. startåret, avdrag mot inkomst av tjänst för underskott i näringsverksamheten som ett allmänt avdrag. Avdraget får uppgå till högst 100 000 kr för vart och ett av startåret och de fyra följande beskattningsåren. Regeln har tillkommit för att underlätta nyföretagande.

Underlagen till uppföljningen har tagits fram av utvärderaren Christer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida