Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR8 En uppföljning

En uppföljning
Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg

Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg

– En uppföljning

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-27-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012

2011/12:RFR8

Förord

Riksdagen har återkommande behandlat frågor som rör de tunga godstrans- porterna på väg och tillsynen av kör- och vilotider, cabotage, lastsäkring, överlaster och hastigheter. Under senare år har det genomförts ett antal för- ändringar i Sverige som både innefattar en ny myndighetsstruktur inom trans- portområdet och att ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som utövar tillsyn över yrkesmässiga godstransporter på väg i vissa delar har ändrats. Tidigare undersökningar har visat att de regelverk som finns för att säkerställa hög trafiksäkerhet, bra arbetsmiljö,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.