Sveriges deltagande i fem internationella militära insatser - en uppföljning av konsekvenserna för den nationella försvarsförmågan

Rapport från riksdagen 2021/22:RFR13

Sveriges deltagande i fem internationella

militära insatser – en uppföljning av konsekvenserna för den nationella försvarsförmågan

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-052-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2022

2021/22:RFR13

Förord

Försvarsutskottet beslutade den 2 mars 2021 att inleda en uppföljning av de internationella militära insatsernas konsekvenser för Försvarsmaktens förmågeutveckling i ett nationellt perspektiv. Därefter genomförde försvarsutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering en förstudie i vilken bl.a. inriktningen för en huvudstudie presenterades. Den 16 juni 2021 fastställde arbetsgruppen förstudien.

Arbetsgruppen består av följande ledamöter: Pål Jonson (M), ordförande, Heléne Björklund (S), ClasGöran Carlsson (S), Alexandra Anstrell
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.