Statens idrottspolitiska mål - en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR12

Statens idrottspolitiska mål - en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar

Statens idrottspolitiska mål – en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-94-0

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2016/17:12

Förord

Kulturutskottets uppföljning av statens stöd till idrotten utgår från riksdagens beslut 2009 om mål och inriktning för den statliga idrottspolitiken. Mål och syfte med statsbidraget är bl.a. att ge möjligheter för flickor och pojkar, kvin- nor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa samt att stödja en fri och självständig idrottsrörelse. Riksdagen beslutade också att statsbidraget till barn- och ungdomsidrott ska lämnas till verksamheter som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, vilket
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.