Socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning om Finsam - finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR14

Socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning om Finsam – finansiell samordning

av rehabiliteringsinsatser

ISSN
1653-0942
ISBN
978-91-87541-26-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2014/15:RFR14

Förord

Som ett led i socialförsäkringsutskottets arbete med uppföljning och utvärdering anordnade utskottet den 21 maj 2015 en offentlig utfrågning om Finsam (finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser). Syftet med utfrågningen var att bredda och fördjupa kunskaperna om dels vad som uppnåtts med Finsam utifrån resultat och mervärde, dels hur framtiden ser ut för Finsam med fokus på styrning och finansiering samt samordningsförbundens roll. Vid utfrågningen redovisade företrädare från Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (Delta), Samordningsförbundet Östra Östergötland
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.