Skatteutskottets utvärdering av personalliggarsystemet

Rapport från riksdagen 2018/19:RFR9

Skatteutskottets utvärdering av

personalliggarsystemet

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-82-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2019

2018/19:RFR9

Förord

Som ett led i skatteutskottets arbete med uppföljning och utvärdering har utskottet låtit göra en utvärdering av systemet med personalliggare. Utvärderingen syftar till att undersöka och analysera hur systemet med personalliggare fungerar för berörda aktörer i
restaurang-,

frisör-,
tvätteri- och byggbranscherna. Utvärderingen färdigställdes i april 2019 (En utvärdering av personalliggarsystemet, Rapporter från riksdagen, 2018/19:RFR4).

I samband med rapportens publicering höll utskottet den 11 april 2019 ett seminarium med inbjudna kommentatorer för att diskutera utvärderingens resultat.

Rapporten presenterades
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida