Skatteutskottets uppföljning av skogsbeskattningen

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR13

Skatteutskottets uppföljning av skogsbeskattningen

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-21-0

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008

Förord

Skatteutskottet beslutade den 25 oktober 2005 att göra en uppföljning av skogsbeskattningen med huvudsaklig inriktning på reglerna om skogsavdrag. Som ett led i uppföljningen har skatteutskottet lämnat ett uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som under ledning av professor Lars Lönnstedt vid institutionen för skogens produkter har analyserat hur skogsavdragets konstruktion påverkar avverkningar och skogsvårdande insatser, utbudet av virke och priset på skogsfastigheter m.m. samt om skogsavdraget fungerar på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till de villkor som gäller för dagens skogsbruk.

I denna rapport sammanställs resultatet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida