Skatteutskottets offentliga seminarium om skattekonkurrensen den 15 mars 2005

Rapport från riksdagen 2004/05:RFR4

Skatteutskottets offentliga seminarium om skattekonkurrensen

den 15 mars 2005

ISSN
1653-0942

ISBN
91-85050-43-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2005

2004/05:RFR4

RIKSDAGENS SKATTEUTSKOTT

Skatteutskottet anordnade den 15 mars 2005 ett öppet seminarium om internationell skattekonkurrens. Seminariet ingick som ett delarrangemang i projektet Riksdagens framtidsdagar. Tanken med detta projekt var att alla utskott skulle möta forskare och andra experter inom sina respektive ansvarsområden för att få en vision av sakernas tillstånd 18 år framåt i tiden (år 2023) – dvs. när de som föds i år blir myndiga.

Seminariet leddes av utskottets ordförande Susanne Eberstein (s). Inbjudna talare var följande:

•Professor Henry Ohlsson, nationalekonomiska institutionen, Uppsala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida