Skattebefriade bränslen i industriella processer, så kallade råvarubränslen

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR10

Skattebefriade bränslen i industriella processer, så kallade råvarubränslen

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-18-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2014/15:RFR10

Förord

Som ett led i skatteutskottets arbete med uppföljning och utvärdering av riksdagsbeslut och fördjupning och kunskapsinhämtning inom utskottets beredningsområde, beslutade skatteutskottets dåvarande grupp för uppföljning och utvärdering våren 2013 att kartlägga vad en eventuellt slopad skattebefrielse för s.k. råvarubränslen skulle betyda för de företag som omfattas av skattebefrielsen och som står utanför EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Som råvarubränslen brukar man vanligen benämna fossila bränslen som används i vissa industriella processer för att uppnå höga temperaturer och som åstadkommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida