Cancervården - utmaningar och möjligheter I

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR13

Cancervården – utmaningar och möjligheter

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-46-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2015/16:RFR13

Förord

Ungefär varannan människa som är ung i dag kommer någon gång under sin livstid att insjukna i cancer, som därmed blir en av världens vanligaste sjukdomar. Det här medför stora utmaningar för cancervården i form av kostnader och mänskligt lidande. Samtidigt sker en positiv utveckling när det gäller att tidigt upptäcka och behandla cancersjukdom – utvecklingen mot mer individanpassade behandlingar är på frammarsch. Ny forskning och teknikutveckling erbjuder möjligheter för cancervården men i samband med detta behöver en rad etiska aspekter beaktas.

På uppdrag av socialutskottet har en forskningsöversikt om cancervården tagits fram
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.