Punktskattehöjningar på alkohol- och tobaksprodukter - skatteeffekter och påverkan på den oregistrerade anskaffningen av dessa produkter

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR8

Punktskattehöjningar på alkohol- och tobaksprodukter – skatteeffekter och påverkan på den oregistrerade anskaffningen av dessa produkter

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-40-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2015/16:RFR8

Förord

Som ett led i skatteutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslutade utskottet i juni 2015 att genomföra en utvärdering av hur punktskattehöjningar på alkohol- och tobaksprodukter påverkar skatteuppbörden. Därutöver berörs också frågan hur punktskattehöjningar påverkar den oregistrerade anskaffningen av dessa produkter. Utvärderingen syftar till att ge utskottet ökade kunskaper vid beredningen av ärenden som rör området.

Arbetet har löpande genomförts av skatteutskottets grupp för uppföljning och utvärdering som består av ledamöterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.