Öppet seminarium om attityder till skatter

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR7

Öppet seminarium om attityder till skatter

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-11-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008

2007/08:RFR7

Förord

Som ett led i skatteutskottets arbete med att fördjupa kontakterna med den skatteanknutna forskningen höll skatteutskottet den 30 oktober 2007 ett seminarium om attityder till skatter. Från forskarvärlden medverkade Mats Persson som är professor vid Institutet för Internationell ekonomi, Stockholms universitet, Åsa Hansson som är lektor vid nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, Katarina Nordblom som är forskare vid institutionen för nationalekonomi och statistik, Göteborgs universitet och Kristina Ståhl som är professor vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet samt Handelshögskolan, Stockholm.

Utskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida