Öppen utfrågning om AP-fondernas placeringar av buffertkapitalet i pensionssystemet den 26 april 2022

Rapport från riksdagen 2021/22:RFR12

Öppen utfrågning om
AP-fondernas
placeringar

av buffertkapitalet i pensionssystemet

den 26 april 2022

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-051-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2022

2021/22:RFR12

Förord

Finansutskottet anordnade den 26 april 2022 en öppen utfrågning i riksdagen. Sedan den 1 januari 2019 har
Första-Fjärde

AP-fonden
ett nytt mål för placeringsverksamheten. Kapitalet i fonderna ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet om hög avkastning och låg risk.

I rapporten redovisas programmet, en utskrift av de uppteckningar som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.