Öppen utfrågning den 2 maj om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2018

Rapport från riksdagen 2018/19:RFR6

Öppen utfrågning den 2 maj om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2018

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-79-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2019

2018/19:RFR6

Förord

Den 2 maj 2019 höll finansutskottet en öppen utfrågning i riksdagen om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2018. Riksbankens direktion medverkade samt de två opponenterna Anna Seim från Stockholms universitet och Robert Bergqvist från SEB. I det följande redovisas programmet, en uppteckning från utfrågningen och de bilder som föredragshållarna visade under sina presentationer.

3

2018/19:RFR6

Program

Datum: Tisdagen den 2 maj 2019

Tid: Kl.
10.00–12.00

Plats: Förstakammarsalen

Inbjudna:

Riksbankens direktion – Stefan Ingves, riksbankschef, Kerstin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida