Offentlig utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR4

Offentlig utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet

ISSN
1653-0942

978-91-86673-74-1
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2013/14:RFR4

Förord

Kulturutskottet anordnade den 15 oktober 2013 en offentlig utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet. Syftet med utfrågningen var att öka kunskapen om hur funktionshindersperspektivet belyses i kulturarvet och då särskilt informera sig om projektet Handikapphistoria i kulturarvet, som arbetat med att synliggöra historien om livet för personer med funktionsnedsättningar.

I det följande redovisas programmet för utfrågningen och en utskrift av den stenografiska uppteckningen som gjordes vid utfrågningen.

Stockholm i november 2013

Gunilla Carlsson

Ann Aurén

Kulturutskottets ordförande

Kanslichef
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.