Offentlig utfrågning om konkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR14

Offentlig utfrågning om konkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-49-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2017/18:RFR14

Förord

Den 19 oktober 2017 anordnade trafikutskottet en offentlig utfrågning omkonkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna. Syftet med utfrågningen var att belysa olika frågeställningar och att fördjupa ledamöternas kunskaper inom området.

Vid utfrågningen medverkade

•Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för
EU-kommissionens
representation i Sverige

•Mattias Landgren, statssekreterare vid Näringsdepartementet med ansvar för transport- och infrastrukturfrågor

•Inge Vierth, utredningsledare vid VTI

•Simon Posluk, enhetschef vid Transportstyrelsen (Luftfart)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida