Offentlig utfrågning om transportsektorns bidrag till att uppfylla klimatmålen

Rapport från riksdagen 2018/19:RFR3

Offentlig utfrågning om

transportsektorns bidrag till att uppfylla

klimatmålen

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-63-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2019

2018/19:RFR3

Innehållsförteckning

Förord .............................................................................................................

4

Program för trafikutskottets offentliga utfrågning om

transportsektorns bidrag till att uppfylla klimatmålen ...................................

5

Stenografisk utskrift........................................................................................

8

Ordföranden Jens Holm (V) .........................................................................

8

Robert Andrén, Energimyndigheten.............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.