Offentlig utfrågning om transportsektorns bidrag till att uppfylla klimatmålen

Rapport från riksdagen 2018/19:RFR3

Offentlig utfrågning om

transportsektorns bidrag till att uppfylla

klimatmålen

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-63-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2019

2018/19:RFR3

Innehållsförteckning

Förord .............................................................................................................

4

Program för trafikutskottets offentliga utfrågning om

transportsektorns bidrag till att uppfylla klimatmålen ...................................

5

Stenografisk utskrift........................................................................................

8

Ordföranden Jens Holm (V) .........................................................................

8

Robert Andrén, Energimyndigheten.............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida