Hela resan hela året! - En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR5

Hela resan hela året!

– En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

ISSN
1653-0942

978-91-86673-65-9
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2013/14:RFR5

Förord

År 2009 beslutade riksdagen att godkänna transportpolitikens övergripande mål att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Därutöver beslutade riksdagen att godkänna ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. Funktionsmålets precisering för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning innebär att transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.

För att uppnå målet vidtar staten och andra aktörer olika åtgärder.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.