Förutsättningar för småskalig livsmedelsproduktion - en uppföljning

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR3

Förutsättningar för småskalig livsmedelsproduktion

– en uppföljning

ISSN
1653-0942

ISBN
91-85050-62-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2005

2005/06:RFR3

Förord

Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att inom politikområdet Livsmedelspolitik genomföra en fördjupad uppföljning av förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion.

Uppföljningen har genomförts av utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp. Underlagen till uppföljningen har på gruppens uppdrag tagits fram av utvärderaren Christer Åström och utredaren Lena Broman vid riksdagens utredningstjänst i samarbete med uppföljnings- och utvärderingsgruppens sekreterare, föredraganden Madeleine Holst vid miljö- och jordbruksutskottets kansli.

Uppföljnings- och utvärderingsgruppen överlämnar härmed
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.