För, med och av - en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR20

Offentlig utfrågning För, med och av

– en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen

ISSN
1653-0942

978-91-86673-46-8
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014

2013/14:KrU20

Förord

Kulturutskottet ordnade torsdagen den 10 april 2014 en offentlig utfrågning kring frågor om tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning. Vid utfrågningen presenterades rapporten För, med och av – en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen (2013/14:RFR14). Rapporten har tagits fram inom ramen för kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete. Uppföljningen har inriktats på allas möjlighet att ta del av och utöva kultur samt frågor kring kulturarvet. Stor vikt har lagts vid medborgar- och brukarperspektivet.

I det följande redovisas programmet för utfrågningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida