Finsam - en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR13

Finsam

– en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-21-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2014/15:RFR13

Förord

Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet att genomföra en uppföljning av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Utgångspunkt för uppföljningen är 2003 års riksdagsbeslut om lagen om Finsam. Uppföljningen har inriktats på att beskriva och analysera de insatser som görs inom ramen för Finsam, insatsernas resultat och nytta och hur samverkan, samordning och samarbete utvecklats mellan de samverkande parterna. Dessutom analyseras hur verksamheten följs upp och utvärderas.

Uppföljningen har genomförts av en arbetsgrupp inom socialförsäkringsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.