En bok är en bok är en bok? - en fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR3

En bok är en bok är en bok?

– en fördjupningsstudie av
e-böckerna
i dag

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-73-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2013/14:RFR3

Förord

Kulturutskottet beslutade i februari 2013 att ta fram en förstudie kring frågan om elektroniska böcker –
e-böcker
– ur ett brett perspektiv.1 Underlagen till förstudien togs fram av utvärderings- och forskningssekretariatet i samarbete med kulturutskottets kansli. Utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp tog del av förstudien den 21 mars 2013 och beslutade den 25 april att gå vidare med en fördjupningsstudie.

Syftet är att beskriva och analysera
e-boken
i Sverige i dag, med några internationella utblickar. Fokus riktas mot frågor med policyrelevans. Viktiga aktörer och aktuella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.