Civilutskottets offentliga utfrågning om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR17

Civilutskottets offentliga utfrågning om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-28-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2014/15:RFR17

Förord

Civilutskottet anordnade den 28 maj 2015 till en öppen utfrågning i riksdagen om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende. I det följande redovisas programmet, en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

3

2014/15:RFR17

Innehållsförteckning

Förord .............................................................................................................

3

Program för civilutskottets offentliga utfrågning om unga vuxnas

möjlighet att finansiera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida