Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige Delredovisning 4: Den fallstudiebaserade undersökningens första fas

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR7

Autonomi och kvalitet

– ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige

Delredovisning 4:

Den fallstudiebaserade undersökningens första fas

Denna delredovisning är utarbetad av Sanne Haase och Thomas K. Ryan i samarbete med Anton Björk, Ebbe K. Graversen, Lea Møller Grønfeldt, Emil Bargmann Madsen, Niels Mejlgaard, Maja Elisabeth Nyberg, Evanthia Kalpazidou Schmidt och Mads P. Sørensen. Delredovisningen har översatts till svenska.

Dansk Center for Forskningsanalyse vid Aarhus universitet svarar för innehållet (metod, resultat och slutsatser) i delredovisningen.

ISSN
1653-0942

978-91-87541-10-0
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

Tack till Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Örebro universitet och till de mer än
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.