Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR22 Delredovisning 2: Intervjuundersökning med rektorer

Delredovisning 2: Intervjuundersökning med rektorer
Autonomi och kvalitet

– ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige

Delredovisning 2:

Intervjuundersökning med rektorer

Denna delredovisning är utarbetad av Mads P. Sørensen och Niels Mejlgaard i samarbete med Anton Björk, Ebbe Krogh Graversen, Sanne Haase, Emil Bargmann Madsen, Maja Elisabeth Nyberg, Thomas Kjeldager Ryan och Evanthia Kalpazidou Schmidt. Delredovisningen har översatts till svenska.

Dansk Center for Forskningsanalyse vid Aarhus universitet svarar för innehållet (metod, resultat och slutsatser) i delredovisningen.

ISSN
1653-0942

978-91-86673-48-2
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014

2013/14:RFR22

Förord

Det övergripande målet för svensk utbildningspolitik är enligt riksdagens beslut att Sverige
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.