Riksdagens protokoll 2013/14:123 Onsdagen den 11 juni

Riksdagens protokoll 2013/14:123

Riksdagens protokoll

2013/14:123

Onsdagen den 11 juni

Kl. 09:00 - 20:19

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 4 juni justerades. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Erik A Eriksson
(C)

skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 19 juni, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Daniel Bäckström (C). 

3 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Tredje vice talmannen meddelade att val av ordförande i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna skulle tillkomma
torsdagen den 12 juni kl. 16.00.
Därefter skulle votering äga rum. 

4 § Meddelande om svar på skriftliga frågor

Tredje vice talmannen meddelade att med anledning av att fredagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.