Riksdagens protokoll 2013/14:120 Torsdagen den 5 juni

Riksdagens protokoll 2013/14:120

Riksdagens protokoll

2013/14:120

Torsdagen den 5 juni

Kl. 12:00 - 18:16

1 § Aktuell debatt: FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport

Anf. 1 JENS HOLM (V):

Herr talman! Kära åhörare och tv-tittare! I dag på internationella miljödagen har vi en aktuell debatt om klimatförändringarna. FN:s klimatpanel IPCC med världens ledande forskare inom klimatområdet har på uppdrag av oss politiker att ta fram det vetenskapliga underlaget till oss beslutsfattare om klimatförändringarna. Beslutsfattarna är ju bland annat vi politiker i riksdagen och regeringen. 

Sedan i höstas har klimatpanelen tagit fram inte mindre än tre tunga rapporter på klimatområdet. Dessa rapporter är de första rapporterna på sex år som IPCC har tagit fram.  

Den 27 september kom rapporten om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.