Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:127 Torsdagen den 1 september

Riksdagens protokoll 2010/11:127

Riksdagens snabbprotokoll

2010/11:127

Torsdagen den 1 september

Kl. 13:00 - 14:08

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 25 augusti. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att
Marta Obminska
(M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 25 augusti, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Hannes Beckman (M). 

3 § Anmälan om kompletteringsval till miljö- och jordbruksutskottet

Andre vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp anmält Tomas Avenborg som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet under Linda Arvidsson Wemmerts ledighet. 

Andre vice talmannen förklarade vald
under tiden den 10 oktober–23 december
till 

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.