Riksdagens snabbprotokoll 2007/08:67 Tisdagen den 19 februari

Riksdagens protokoll 2007/08:67

Riksdagens snabbprotokoll

2007/08:67

Tisdagen den 19 februari

Kl. 13:30 - 22:50

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 12 och 13 februari. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Amineh Kakabaveh som suppleant i konstitutionsutskottet och civilutskottet under Pernilla Zethraeus ledighet. 

Andre vice talmannen förklarade vald
under tiden den 19 februari–1 juni
till 

suppleant i konstitutionsutskottet

Amineh Kakabaveh (v) 

suppleant i civilutskottet

Amineh Kakabaveh (v) 

3 § Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att professor
Kristina Ståhl
anhållit om entledigande från uppdraget som suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.