Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:56 Onsdagen den 12 februari

Riksdagens protokoll 2002/03:56

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:56

Onsdagen den 12 februari

Kl. 09.00 - 15.27

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------

1 § Utrikespolitisk debatt

Anf. 1 Utrikesminister ANNA LINDH (s):
Herr talman! Vi ser många hot mot säkerheten i
världen:
- Risken för en militär konflikt i Irak är överhäng-
ande.
- Utvecklingen i Nordkorea och mellan kärnva-
penmakterna Indien och Pakistan understryker
hoten från massförstörelsevapen.
- I Israel och på de palestinska områdena eskalerar
en ond spiral av våld och hat.
- Dagligen begås tusentals brott mot de mänskliga
rättigheterna. Likt Lilja i Lukas Moodyssons film
smugglas över en halv miljon kvinnor och barn in
i EU varje år för att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.