Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:39 Onsdagen den 18 december

Riksdagens protokoll 2002/03:39

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:39

Onsdagen den 18 december

Kl. 09.00 16.51

17.00 - 22.28

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

Protokoll
2002/03:39
--------------------------------------------------------------------------------
----------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 december.
2 § Meddelande om val

Andre vice talmannen meddelade att val av förste vice talman och val av
tre riksrevisorer skulle äga rum torsdagen den 19 december.

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

Interpellation 2002/03:68

Till riksdagen
Interpellation 2002/03:68 om moms på skidliftar av Håkan Larsson (c)
Interpellationen kommer att besvaras den 23
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.