Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:112 Tisdagen den 27 maj

Riksdagens protokoll 2002/03:112

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:112

Tisdagen den 27 maj

Kl. 14.00 - 22.17

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 21 maj.
2 § Meddelande om ändring i kammarens
sammanträdesplan

Talmannen meddelade att onsdagen den 28 maj
skulle middagsuppehållet utgå.

3 § Meddelande om svar på skriftliga frågor
under sommaruppehållet

Talmannen meddelade att skriftliga frågor som
inlämnats under tiden fredagen den 6 juni kl. 10.00-
fredagen den 5 september skulle besvaras av statsråd
inom fjorton dagar efter det att frågan framställts.
Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamö-
ter.

4 § Anmälan om fördröjda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.