Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:48 Fredagen den 14 december

Riksdagens protokoll 2001/02:48

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:48

Fredagen den 14 december

Kl. 09.00 - 16.37

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------------

1 § Avsägelser

Talmannen meddelade att Anne-Katrine Dunker
(m) avsagt sig uppdraget som suppleant i lagutskottet
fr.o.m. den 1 januari 2002.
Kammaren biföll denna avsägelse.

Talmannen meddelade att Anders G Högmark (m)
avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet
fr.o.m. den 14 januari 2002.

Kammaren biföll denna avsägelse.

2 § Kompletteringsval fr.o.m. den 1 januari
2002

Talmannen meddelade att Moderata samlingspar-
tiets riksdagsgrupp på grund av kommande vakanser
anmält Gunnar Hökmark som ledamot i EU-
nämnden, Per Unckel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.