Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:47 Torsdagen den 13 december

Riksdagens protokoll 2001/02:47

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:47

Torsdagen den 13 december

Kl. 09.00 - 17.55

19.00 - 21.44

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 december.
2 § Meddelande om statistiska uppgifter om
riksdagsarbetet

Talmannen meddelade att statistiska uppgifter om
riksdagsarbetet delats ut till kammarens ledamöter.
Statistiken fogas som bilaga till detta protokoll.

3 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen,
m.m.

Talmannen anmälde att följande faktapromemori-
or om förslag från Europeiska kommissionen inkom-
mit och överlämnats till utskott:
2001/02:FPM28 Gränsvärden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.