Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:120 Onsdagen den 5 juni

Riksdagens protokoll 2001/02:120

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:120

Onsdagen den 5 juni

Kl. 09.00 - 17.58

19.00 - 22.44

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 30 maj.
2 § Anmälan om inkommen faktapromemoria
om förslag från Europeiska kommissionen m.m.

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria
om förslag från Europeiska kommissionen inkommit
och överlämnats till utskott:
2001/02:FPM94 Den europeiska energiinfrastruktu-
ren och Transeuropeiska nätverk energi
KOM(2001)775 till näringsutskottet

3 § Anmälan om uppteckningar vid EU-
nämndens sammanträde

Talmannen anmälde att uppteckningar från EU-
nämndens sammanträde onsdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.