Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:13 Torsdagen den 9 oktober

Riksdagens protokoll 1997/98:13

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:13

Torsdagen den 9 oktober

Kl. 12.00 - 17.55

19.00 - 21.30

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 oktober.

2 § Meddelande om fördröjt svar på interpel-
lation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:

Interpellation 1997/98:10

Till riksdagen
Interpellation nr 1997/98:10 av Lars Stjernkvist
om ansvarsbalansen vid större strukturförändringar
inom företag.
Interpellationen kommer att besvaras torsdagen
den 23 oktober 1997.
Skälet till dröjsmålet är att riksdagen har plenifri
vecka.
Stockholm den 6 oktober 1997
Anders Sundström

3 § Hänvisning av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.