Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:86 Onsdagen den 9 april

Riksdagens protokoll 1996/97:86

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:86

Onsdagen den 9 april

Kl. 9.00 - 17.55

19.00 - 22.09

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------------

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Förslag
1996/97:TK1 till konstitutionsutskottet

Motioner
1996/97:Jo22-Jo25 till jordbruksutskottet
1996/97:K29-K31 till konstitutionsutskottet
1996/97:Jo26 till jordbruksutskottet
1996/97:K32-K35 till konstitutionsutskottet
Meddelande om samlad votering

Förste vice talmannen meddelade att konstitu-
tionsutskottets betänkanden KU16 och KU17 samt
finansutskottets betänkande FiU17 skulle avgöras i ett
sammanhang efter avslutad debatt.

2 § Ny vallag

Föredrogs
Konstitutionsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.