Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:88 Fredagen den 7 april

Riksdagens protokoll 1994/95:88

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1994/95:88

Fredagen den 7 april

Kl. 9.00 11.48

15.00 - 15.01

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

____________________________________________________________________

1 § Meddelande om frågor till statsrådet Mats
Hellström

Andre vice talmannen meddelade att statsrådet
Mats Hellström under april månad på grund av utrikes
resor inte kunde besvara frågor under tisdagar.
Talmannen hade därför beslutat att anordna en
extra frågestund torsdagen den 20 april kl. 14.00 då
statsrådet Mats Hellström var bredd att lämna svar på
frågor som lämnats till kammarkansliet senast tisda-
gen den 11 april kl. 13.30.

2 § Meddelande om svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.