Riksdagens snabbprotokoll 1990/91:6 Onsdagen den 10 oktober

Riksdagens protokoll 1990/91:6

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1990/91:6

Onsdagen den 10 oktober

Kl. 9.00

1 § Val till Nordiska rådet

Företogs val av 20 medlemmar och 20 suppleanter i
Nordiska rådet.

Valberedningen hade enhälligt godkänt
gemensamma listor för valen av medlemmar och
suppleanter i Nordiska rådet.

Sedan de gemensamma listorna upplästs av
talmannen och godkänts av kammaren befanns
följande personer, vilkas namn i här angiven
ordning upptagits på resp. listor, valda för tiden
intill dess val nästa gång ägde rum:

medlemmar

Grethe Lundblad (s)

Lennart Andersson (s)

Carl Bildt (m)

Lahja Exner (s)

Elver Jonsson (fp)

Karin Söder (c)

Per Olof Håkansson (s)

Wiggo Komstedt (m)

Lena Öhrsvik (s)

Olle Östrand (s)

Berit Oscarsson (s)

Hans Nyhage
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.