Riksdagens protokoll 2013/14:97 Tisdagen den 8 april

Riksdagens protokoll 2013/14:97

Riksdagens protokoll

2013/14:97

Tisdagen den 8 april

Kl. 13:00 - 19:26

1 § Justering av protokoll

Protokollen för den 1 och 2 april justerades.  

2 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 10 april kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Socialminister Göran Hägglund (KD), utrikesminister Carl Bildt (M), statsrådet Peter Norman (M), statsrådet Stefan Attefall (KD) och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M). 

3 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:23 för torsdagen den 3 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från skatteutskottet. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida