Riksdagens protokoll 2013/14:89 Tisdagen den 25 mars

Riksdagens protokoll 2013/14:89

Riksdagens protokoll

2013/14:89

Tisdagen den 25 mars

Kl. 13:00 - 22:52

1 § Återrapportering från Europeiska rådets möte

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Herr talman! Europeiska rådet träffades torsdag och fredag i förra veckan för sitt sedvanliga vårtoppmöte. Vanligtvis ägnas detta möte åt att diskutera unionens strategi för tillväxt och sysselsättning, det som kallas för Europa 2020. Denna gång dominerades dock toppmötet av den allvarliga situationen i Ukraina och på Krim, och vi tog ett antal beslut med anledning av den ryska aggressionen mot Ukraina.  

Därutöver hade vi en första diskussion om kommissionens förslag till klimat- och energiramverk för perioden fram till 2030. 

Vi berörde också olika frågeställningar relevanta för industrins konkurrenskraft,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.