Riksdagens protokoll 2013/14:86 Onsdagen den 19 mars

Riksdagens protokoll 2013/14:86

Riksdagens protokoll

2013/14:86

Onsdagen den 19 mars

Kl. 09:00 - 21:54

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 13 mars justerades.  

2 § Ansökan om fortsatt ledighet

Talmannen meddelade att
Josefin Brink
(V) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 20 mars–14 maj. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Ali Esbati
(V) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Josefin Brink. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Ali Esbati som suppleant i arbetsmarknadsutskottet under Josefin Brinks ledighet. 

Talmannen förklarade vald
under tiden den 20 mars–14 maj
till 

suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Ali Esbati (V) 

4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.