Riksdagens protokoll 2013/14:84 Fredagen den 14 mars

Riksdagens protokoll 2013/14:84

Riksdagens protokoll

2013/14:84

Fredagen den 14 mars

Kl. 09:00 - 14:40

1 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Kajsa Lunderquist
(M)

avsagt sig uppdraget som suppleant i justitieutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Ann-Britt Åsebol som suppleant i justitieutskottet. 

Förste vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i justitieutskottet

Ann-Britt Åsebol (M) 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:  

Interpellation 2013/14:325

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:325 Situationen i Syrien 

av Ibrahim Baylan (S) 

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.