Riksdagens protokoll 2013/14:81 Tisdagen den 11 mars

Riksdagens protokoll 2013/14:81

Riksdagens protokoll

2013/14:81

Tisdagen den 11 mars

Kl. 13:00 - 18:43

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 5 mars justerades.  

2 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:23 för torsdagen den 6 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:316

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:316 Arbetsförmedlingens företagskontakter  

av Jasenko Omanovic (S) 

Statsrådet Elisabeth Svantesson besvarar interpellationen den 18 mars. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang och resor som inte kan ändras. 

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.