Riksdagens protokoll 2013/14:77 Tisdagen den 4 mars

Riksdagens protokoll 2013/14:77

Riksdagens protokoll

2013/14:77

Tisdagen den 4 mars

Kl. 13:00 - 21:33

1 § Justering av protokoll

Protokollen för den 25 och 26 februari justerades. 

2 § Ärenden för förnyad bordläggning

Följande dokument bordlades för andra gången: 

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU35 
Socialutskottets betänkanden 2013/14:SoU16 och SoU15  
Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU25 
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU9  
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU4 
Civilutskottets betänkanden 2013/14:CU16 och CU19 
Trafikutskottets betänkanden 2013/14:TU7 och TU10 
Skatteutskottets betänkanden 2013/14:SkU18, SkU20 och SkU22 

3 § Svar på interpellation 2013/14:280 om it i högskolan

Anf. 1 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (FP):

Fru
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.