Riksdagens protokoll 2013/14:66 Torsdagen den 6 februari

Riksdagens protokoll 2013/14:66

Riksdagens protokoll

2013/14:66

Torsdagen den 6 februari

Kl. 12:00 - 15:23

1 § Ansökan om ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att
Rickard Nordin
(C) ansökt om ledighet under tiden den 3 mars–3 april. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Tredje vice talmannen anmälde att
Karin Östring Bergman
(C) skulle tjänstgöra som ersättare för Anders Flanking (C) under Rickard Nordins ledighet. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Karin Östring Bergman som suppleant i civilutskottet och socialutskottet under Rickard Nordins ledighet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald
under tiden den 3 mars–3 april
till  

suppleant i civilutskottet

Karin Östring
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.