Riksdagens protokoll 2013/14:63 Torsdagen den 30 januari

Riksdagens protokoll 2013/14:63

Riksdagens protokoll

2013/14:63

Torsdagen den 30 januari

Kl. 12:00 - 15:00

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 24 januari justerades. 

2 § Ansökan om ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Kajsa Lunderquist
(M) ansökt om ledighet under tiden den 24 februari–29 september.  

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Montaser Eneim
(M) skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Tobias Billström (M) under Kajsa Lunderquists ledighet. 

3 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:16 för tisdagen den 28 januari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.